Khởi nghiệp với chiến Dịch Digital Marketing Online

Jieen nay nhiều khách hàng kinh doanh website không còn lạ gì với dịch vụ SEM (Search Engine Marketing) và mọt chiến dịch Digital Marketing Online (DMO) quá cần thiết để khởi nghiệp kinh doanh dù ở bất ký 01 lĩnh vực nào có gắn với website.Khác với chi phí cao ngất ngưỡng ở quảng cáo truyền thống ( báo, đài, truyền hình…) một chiến dịch DMO chi phí thấp hơn nhưng mức dộ lan tỏa tiệm cận khách hàng lại nhiều hơn. Mức độ chuyển hó khách hàng tiêm năng thành khách hàng thực sự cũng có thể đo lường nhiều hơn cách làm truyền thống.

Leave a Comment

submit loader